Úvod

 • Třídní schůzky 2. 11. od 16:00 (Oprava)
  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 2. 11. 2023 od 16:00 v budově školy. Těšíme se na Vás!
 • Zahájení školního roku 2023/24
  V pondělí 4. září 2023 v 8 hodin zahájíme nový školní rok na školní zahradě, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. Po přivítání se děti rozejdou do svých tříd, ukončení nejpozději v 8:45 hodin. Školní i ranní družina a jídelna … Více informací
 • Výstava výtvarných prací 2023
  ZŠ Mirošovice Vás srdečně zve na výstavu výtvarných prací našich žáků dne 22. 5. 2023 od 12 – 17 hod. v tělocvičně. Informační letáček (pdf)
 • Přijímací řízení 2023/24
  Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Mirošovice, okres Praha-východ. Seznam přijatých žáků na školní rok 2023/2024 (pdf)
 • Třídní schůzky – čtvrtek 20. 04. 2023
  Vážení rodiče, zákonní zástupci, zveme Vás na třídní schůzky dne čtvrtek 20. 04. 2023 od 16 hodin v budově školy. Těšíme se na Vás!
 • Školní speciální pedagog
  Vážení rodiče, ve škole ZŠ Mirošovice máme novou kolegyni Lucii Hemer, která vykonává činnosti speciálního pedagoga. V případě, že byste rádi využili odborné konzultace, najdete kontakt na našich stránkách: Pro rodiče > Školní poradenské pracoviště (https://www.zsmirosovice.cz/index.php/skolni-poradenske-pracoviste/).