Školská rada

Zástupci školské rady – 6 členů

1/3 členů volená za zákonné zástupce žáků:

1/3 členů jmenovaná za zřizovatele:

1/3 členů volená za pedagogické pracovníky:

Zápisy ze zasedání