Projekty

Rekonstrukce školní šatny – 20/005/19210/120/051/004211

projekt-eu-rekonstrukce-satny-zsmirosovice

Název projektu: Rekonstrukce školní šatny

Reg. č. projektu: 20/005/19210/120/051/004211

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Říčansko.

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Základní škola Mirošovice, okres Praha – východ realizuje projekt Rekonstrukce školní šatny díky dotaci získané z výzvy MAS Říčansko č. 5 vyhlášené v souladu s Programem rozvoje venkova na období 2014-2020 (Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku). Díky realizaci tohoto projektu základní škola disponuje novým vybavením šatny.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


Národní plán obnovy

narodni-plan-obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.


ZŠ Mirošovice šablony III

letak-zs-mirosovice-eu-sablony-III

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání.

Více informací o projektu naleznete v přiloženém dokumentu (pdf).

Projekt „ZŠ Mirošovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií“
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Modernizace a transformace ZŠ Mirošovice

V listopadu 2010 byla zahájena realizace projektu „Modernizace a transformace ZŠ Mirošovice“, akce financované z evropských peněz, konkrétně z oblasti podpory Regionálního operačního programu (ROP) pro Střední Čechy Rozvoj venkova – prioritní osa Integrovaný rozvoj území. Přestavba probíhala 10 měsíců za plného provozu.

Projekt zahrnoval:

  • výstavbu nové tělocvičné haly (26×14 m, povrch Taraflex),
  • výstavbu nové multimediální učebny (12x PC, dataprojektor, interaktivní tabule),
  • nové šatny a sociální zařízení,
  • rekonstrukce budov MŠ a ZŠ (zateplení, nová fasáda a střešní krytina, nový topný systém,
    bezbariérový vstup – výtah, nové podlahy, dveře, apod.),
  • terénní úpravy.

Tento projekt za téměř 23 mil. Kč byl z 50 % podpořen prostředky z ROP, druhých 50 % tvořily vlastní zdroje obce Mirošovice. Generálním zhotovitelem díla se stala benešovská firma Sládek Group, multimediální učebnu vybavila společnost AV Media.

O letních prázdninách 2012 Obec Mirošovice dokončila obnovu zahrady a dětského hřiště ve školním areálu. Úpravou školní zahrady (výsadba zeleně) a realizací hřiště (nové herní prvky, pískoviště, měkký hrací povrch místo asfaltu, menší branky, dřevěný altán, a další) je tak ukončena náročná přestavba školního areálu.