O škole

ZŠ Mirošovice je základní škola pouze pro žáky 1. stupně. Výuka probíhá v pěti třídách se dvěma odděleními školní družiny. Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu, stala se příspěvkovou organizací Obce Mirošovice. Sídlí ve společné budově s mateřskou školou MŠ Mirošovice, která je samostatným subjektem. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 81 žáků, školní družinu 55 žáků.

Další informace o naší škole naleznete v: