Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Veškeré připomínky nebo dotazy ke stravování je možno řešit u vedoucí stravovny paní Marcely Kučabové v kanceláři od 8:00 do 13:30.

Nebo na telefonu: 739 214 190.

Stravné

  • Cena oběda děti do 10 let (1.- 4.ročník): 35 Kč  / Záloha na měsíc: 750 Kč
  • Cena oběda děti nad 10 let (5.ročník): 37 Kč  / Záloha na měsíc: 780 Kč

Stravné lze zaplatit převodem na č. ú.: 35-6016410247/0100

Přeplatky se vracejí na účet v průběhu července. Vyúčtování stravného je k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

Upozornění:
Pokud nebude úhrada za stravování uhrazena v daném měsíci, dítě nemá nárok na stravování.
V případě dluhu Vás budeme informovat telefonicky nebo písemně do ŽK.